Plazma (apžvalga):

Visa, ką matome mus supančioje visatoje, yra sudaryta iš tarpusavyje sąveikaujančių įvairaus stiprumo, greičio ir tankio magnetinių laukų. Nuo mažiausių dalelyčių, atomų, molekulių, iki augalų, gyvūnų, mūsų kūnų, pasaulio, planetų, saulės sistemos, galaktikų ir netgi visos visatos.

Plazma susideda iš milijonų magnetinių gravitacinių laukų, kurie susitinka ir dinamiškai sąveikauja tarpusavyje. Įvairaus stiprumo skirtingų magnetinių laukų sąveika sukuria plazmos pirminę sėklą, kai į išorę skleidžiami plazmos laukai yra žinomi, kaip magnetiniai laukai, o į vidų skleidžiami laukai žinomi, kaip gravitaciniai laukai.

Viskas mūsų visatoje yra plazma, nuo mažiausio atomo iki smėlio smiltelės, gėlės, paukščio, mūsų kūno, medžio, žemės, mėnulio, saulės, saulės sistemos, galaktikų ir visos visatos.

Plazma nuolat laisvai skleidžia laukus. Jie sklinda į aplinką. Laukai, kurie aplinkai nereikalingi, sugrįžta atgal į plazmą, iš kurios jie atsirado. Tai besąlyginio davimo ir gavimo principas. Duodama tai, ko reikia, susigrąžinama tai, ko nereikia.

Mes žvelgiame į erdvę ir galvojame, kad tarp žemės ir mėnulio arba tarp planetų ir žvaigždžių yra tuštuma. Tačiau, tiesą sakant, visa erdvė yra gausiai prisipildžiusi nematomų magnetinių ir gravitacinių laukų. Visi jie juda skirtingais greičiais ir sąveikauja tarpusavyje.

Mūsų trimatė fizinė realybė tėra manifestacija, atsirandanti tada, kai, esant tam tikroms sąlygoms, magnetiniai laukai susitinka ir sąveikauja tarpusavyje. Fizinė realybė sukuriama, kai laukai sąveikauja tam tikru greičiu. Laukai, kurie juda greičiau arba lėčiau už greitį tų laukų, kurie kuria mūsų realybę, egzistuoja už mūsų realybės ribų kitose dimensijose.

Magnetiniai gravitaciniai Žemės laukai sukuria Žemės aplinką, kuri daro įtaką tam, kaip laukai sąveikaus tarpusavyje, kad susikurtų gyvybė Žemėje. Fiziniai objektai Žemėje yra unikalūs ir išskirtinai būdingi tik Žemei dėl unikalios Žemės aplinkos. Gyvybė kitose planetose nebus identiška Žemės planetos gyvybės formoms, nebent laukų sąveikos sąlygos toje planetoje bus identiškos Žemės sąlygoms. Plazma pasireiškia skirtingomis fizinėmis formomis dėl skirtingų aplinkos sąlygų. Ar iš jos susiformuos kūnas, uola, medis ar planeta?

1

Plazma

Laukai yra nuolat laisvai skleidžiami.

Kas aplinkai nereikalinga, yra grąžinama į centrą.

Besąlyginio davimo ir gavimo principas

Mūsų kūnai yra ne kas kita, kaip milijonų laukų sankaupa, kurie susitiko ir sąveikauja tarpusavyje, kad suformuotų plazmą, kurią apibūdiname kaip žmogaus kūną. Amino rūgštys, proteinai, raumenys, kaulai, oda, kraujas yra tiesiog laukų sankaupos; tai atskiros plazmos, kurios susijungia tam, kad būtų sukurta kūno plazma.

Magnetiniai laukai, sudarantys jūsų kūną, susikuria iš saulės sistemoje esančios saulės, mūsų galaktikos ir visatos laukų. Niekas pasaulyje ar visatoje negali egzistuoti be magnetinių laukų. Tai ir yra kūrinijos paslaptis. Visata yra tiesiog magnetiniai gravitaciniai laukai, kurie nuolat juda ir sąveikauja, yra skirtingo stiprumo ir juda skirtingais greičiais.

Kiekviena plazma yra kaip susukta spiralė. Stipriausi laukai yra spiralės centre. Silpniausi laukai – tolimiausiose plazmos dalyse. Tas pats ir su mūsų kūnais. Stipriausi laukai yra sieloje.

2

Siela yra smegenų centre. Tai nefizinis pagrindinis laukas.

Emocijos yra smegenų vidiniuose sluoksniuose.

Fizinius požymius yra smegenų vidiniuose sluoksniuose.

3

Bet kokia plazma, įskaitant kūną, turi stiprų pirminį lauką centre. Tai siela.

Išoriniai lauko pakraščiai jam išsivyniojus, pasireiškia kaip fizinis objektas. Tai kūnas.

Laukai, esantys tarp jų, yra susiję su emocija.

4
5

Emocija yra mūsų filtras tarp sielos ir fizinio kūno

Siela / Meilė / Fizinis kūnas / Emocija

Skirtingo stiprumo magnetiniai gravitaciniai laukai

Pyktis

Liūdesys

Neapykanta

6

Siela sukuria fizinį kūną Žemės aplinkoje.

Aplinka sukuria fizinį kūną dėl šios planetos sąlygų.

Tai tas pats, kaip su mūsų GANS dėže, kur laukų sąveika tarp lėkščių sūraus vandens sąlygomis sukuria norimas GANS tipo dujas.

Genetika suteikia pagrindinį modelį kaip mes pasireiškiame, bet kai ką subtilaus, kas yra būdinga tik mums, sukuria siela.

Tuo labai ilgu kojos pirštu, vienu antakiu aukščiau už kitą, ta nedidele duobute, atsirandančia mums šypsantis, taip siela išreiškia savo grožį.

Jūs esate plazma. Jūsų energetinis laukas susilieja ir susimaišo su jūsų aplinka. Negatyvios emocijos sukuria blokus ir filtruoja tiek tai, kas patenka į jūsų kūną, tiek tai, kas iš jo išeina.

Ką valgote, ką matote, ką girdite, ką galite paliesti, užuosti, ką galvojate ir ką įkvepiate, visa tai daro įtaką jūsų energetikai. Laukai, kuriuos spinduliuojate, keičiasi, priklausomai nuo jūsų emocinės ir kūno būklės.

Kai perprantame laukus ir jų veikimą, galime padirbėti su besąlyginiu davimu. Mes visi esame viena ir nieko nėra atskira. Mūsų laukai sąveikauja su visa, kas mus supa, o mus supantys laukai sąveikauja su mumis. Nuo jūsų priklauso, kaip rinksitės sąveikauti.

7

KŪNO ENERGETINIAI LAUKAI

LAUKAI KINTA PRIKLAUSOMAI NUO JŪSŲ EMOCIJŲ IR KŪNO BŪKLĖS

Siela:

Kas yra siela? Mes esame siela. Siela duoda, tai grynoji meilė ir tai niekada nesikeičia. Siela yra kūrėjas; mes esame kūrėjas. Siela pasireiškia šioje realybėje kaip fizinis kūnas. Ji turi sluoksnius, lygiai kaip ir kūnas turi sluoksnius. Siela kalba labai tyliai. Tai mūsų intuicija. Fizinis pasaulis yra garsus ir dažnai nuskandina mūsų vidinį (sielos) balsą. Siela leidžia mums atskirti gera nuo blogo, ji yra mūsų sąmonė.

Kas yra kūnas? Kūnas yra plazma, sudaryta iš magnetinių ir gravitacinių laukų. Siela manifestuoja kūną dar įsčiose, ji sukuria kūną. Kūnas leidžia sielai egzistuoti ir gauti patirtis fizinėje realybėje. Kūnas turi sluoksnius ir yra sielos išraiška, atsirandanti sąveikoje su aplinka, kurioje ji egzistuoja.

Kas yra emocijos? Emocijos yra laukai, kuriuos išskiria siela. Mūsų emocijos yra sluoksniuotos ir filtruoja, ką mūsų siela projektuoja į išorę. Mūsų emocijos veikia kaip sielos laukų filtrai. Emociniai filtrai yra mūsų sąveikos su supančia aplinka rezultatas. Emociniai filtrai blokuoja sielos grynosios meilės lauko stiprumą ir blokuoja stiprumą tų laukų, kurie išsiskiria iš aplinkos ir su kuriais mes persipiname. (Duodami ir gaunami laukai).

Mūsų mintys ir emocijos išeina (magnetiniai laukai išeinantys iš kūno) ir sugrįžta (gravitaciniai laukai, patenkantys į kūną). Jos yra tam tikro stiprumo. Mes kuriame laukus savo mintimis visą laiką. Įsivaizdavimas veda prie ketinimo ir kūrimo. Mes galime susikurti pasaulį, kurio norime.

Ketinimas:

8

Sąmoningas KETINIMAS sudaro sąlygas sąmoningam kūrimui kiekvieną Jūsų gyvenimo minutę.

Ketinimas duoti kievienos būtybės naudai yra kūrimas pakylėjimo visiems.

Kadangi žmogaus emocinio lauko stiprumas yra unikalus, jis turi būti duodamas besąlygiškai kiekvienam, kuriam to reikia ir kuris gali jį naudoti. Sąlygų uždėjimas davimui sukuria klausimą, kas iš tiesų yra gaunama ir kas sugrįžta atgal.

9

Pozityvios mintys projektuojamos į vandenį sukuria įvairias gražias formas.

Panašūs rezultatai gaunami naudojant muzikinius tonus.

Gamtoje kristalai suformuoja organines formas, kuriose yra įspausti planetos dujinės dalies laukai, taip pat ir augalų bei juos supančios gamtos laukai.

Žr. Masaru Emoto atliktą tyrimą apie tai, kaip vandenį veikia sąmonė.

Negatyvumas bombarduoja mus iš išorinio pasaulio. Paklausykite arba pažiūrėkite šiandienos pagrindines žinių naujienas. Jose labai daug negatyvo. Saugokitės negatyvumo poveikio savo kūnui, emocijoms ir sielai. Galite nuspręsti neleisti atverti savęs negatyvumui arba dar geriau, galite išmokti stebėti jį subalansuotai ir neleisti jam daryti įtakos jūsų emocijoms, kurios filtruoja laukus, ateinančius ir patenkančius į sielą.

Mes turime teisingai sąmoningai duoti kiekvieną gyvenimo akimirką, kai sąveikaujame su savo aplinka. Mes turime išmokti mąstyti besąlygiškai. Kūnas paklūsta sielai, mes turime praktikuoti ketinimą.

Kai mes kuriame GANS dujas, kai padengiame nano dalelėmis, kai naudojame GANS, turime pripažinti ir suprasti, kad mūsų laukai persipina su mūsų kūrinių laukais ir su visu tuo, kas yra mūsų aplinkoje. Teigiamos emocijos sukuria teigiamus meilę skleidžiančius laukus. Neigiamos emocijos kuria neigiamus žalingus laukus.

Kai kuriate nano dangas, būkite pozityvūs. Tai turės įtakos nano sluoksnių rezultatams; kaip gerai jie veiks, kai bus naudojami kuriant GANS. Kai kuriate GANS, būkite pozityvūs. Jūsų energija susimaišo su visais energijos laukais, kurie yra aplink jus.

Kai naudojate „MaGrav“, kai naudojate skausmą mažinantį pieštuką „Pain Pen“, būkite pozityvūs ir susibalansavę. Išreikškite teisingą ketinimą. Jūsų ketinimas turės įtakos tam, kiek gerai jums padės plazma.

Kūnas išskiria laukus, tai plazma. Mūsų energetinis laukas kinta priklausomai nuo emocijų ir kūno būklės. Viską ką darote, darykite su meilės energija. Kai gaminate GANS, siųskite meilę šiam procesui. Įmaišykite savo meilės laukų visuose kūrimo proceso etapuose. Išreikškite teisingą ketinimą visame kame, ką darote savo kasdienybėje.

Jūsų ketinimai, energija paliks pėdsaką GANS, kurias gaminate. Jūsų energija pasiliks GANS „viduje“, energetiškai. Ją perneš jūsų kuriami nano sluoksniai.

10

Laukų sąveika

Meilės mintys / jausmai + Cinko GANS kūrimas = Cinko / Meilės GANS

11

Laukų sąveika

Pinigų mintys / jausmai + Cinko GANS kūrimas = Trūkumo / Cinko GANS

Pinigų poreikio ketinimas yra trūkumo ketinimas. Tai negatyvus energetinis ketinimas, kuris „įsirašys“ į GANS, jei taip mąstote GANS kūrimo proceso metu. Jei naudosite šias GANS gydymui, tai nepadės išgyti.

12

Pozityvios mintys projektuojamos į vandenį sukuria įvairias gražias formas.

Panašūs rezultatai gaunami naudojant muzikinius tonus.

Gamtoje kristalai suformuoja organines formas, kuriose yra įspausti planetos dujinės dalies laukai, taip pat ir augalų bei juos supančios gamtos laukai.

Žr. Masaru Emoto atliktą tyrimą apie tai, kaip vandenį veikia sąmonė.

Ketinimas yra apgalvoto sąmoningo plano kūrimas, siekiant atlikti veiksmą. Turite tikėti ketinimo galia. Tai pirmasis žingsnis. Išreikškite savo ketinimą. Geriausias būdas sukonkretinti ketinimą yra vizualizuoti norimą rezultatą. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kaip jaučiatės, kai nebelieka skausmo, kai gydymas jau yra įvykęs – kaip tai pakeičia jūsų gebėjimą judėti, jūsų įpročius, jūsų gyvenimą? Išjauskite, ką įsivaizduojate!

Patys sėkmingiausi sportininkai vizualizuoja savo pasirodymą iki menkiausios smulkmenos – savo puikų pasirodymą! Jie pajungia visus savo pojūčius mentalinėje repeticijoje; ypač, kaip tai jaučiasi fiziškai, per kinetinius pojūčius, kuriuos jaučia savo kūne.

Mūsų smegenys yra raumenys, kuriuos reikia treniruoti; mentalinės repeticijos yra tikras smegenų treniravimas, kuris, be abejonės, padės judesiams, kuriuos sportininkas atliks savo pasirodymų metu.

Moksliniai tyrimai rodo, kad galima nuspėti bet kokios ligos išgijimo galimybes iki 93 %, atsižvelgiant į pasiryžimo laipsnį ir vizualizacijų detales.

Aiškiai išreikškite savo ketinimą. Jūsų proto būsena išreiškus ketinimą turi būti tiesiog pasitikėjimas. Atminkite, kad jūsų ketinimas persipina su magnetiniais ir gravitaciniais laukais, esančiais aplink jus. Jūs esate tik kanalas, per kurį veikia jėga, sąveika.

Pabaigai, ketinimai, sugeneruoti žmonių grupės, pasižymi geriausiais rezultatais, ypač, jei tam tikras procentas grupės narių yra patyrę medituotojai.

13

Laukų sąveika tarp 2 žmonių sielos lygmenyje

Magnetinis

Gravitacinis

Kas yra magnetinis vienam, tampa gravitaciniu kitam, kadangi jis yra įtraukiamas.

Sąveika:

14

Laukų sąveika tarp 2 žmonių sielos lygmenyje

Magnetinis/Magnetinis

Gravitacinis/Gravitacinis

Kas yra magnetinis vienam, tampa gravitaciniu kitam, kadangi jis yra įtraukiamas.

Sąveika sukuria begalybės kilpą.

Emocijos:

Emocijos filtruoja viską (visus magnetinius ir gravitacinius laukus), kas patenka ir išeina iš mūsų kūnų. Mūsų pojūčiai yra mūsų sąsaja su išoriniu fiziniu pasauliu. Ryšys, per mūsų pojūčius, yra betarpiškas.

15

Nosis

Oro patekimo į plaučius kanalas.

Informacijos patekimo į smegenis kanalas.

Kvapo pojūtis suaktyvina prisiminimus, emocijas ir potraukius.

16

Ausys

Garsai turi skirtingus plazminių laukų spektrus. Mūsų gebėjimas apdoroti informaciją, kurią gauname per ausis, sukuria skirtingas emocijas mūsų kūne.

17

Plaučiai

Mes įkvepiame plazmą iš aplinkos ir iškvepiame anglies dvideginį, o taip pat neigiamą energiją, kurią kūnui reikia pašalinti iš kūno, kad palaikytų balansą.

18

Oda

Didžiausias energijos receptorius mūsų kūne.

Priima plazmos energiją ir ją pašalina.

Oda yra tarsi skydas.

>Normalus odos sluoksnis - Epidermis /Derma / Hipoderma

19

Krūtinė

6-tojo pojūčio organas.

Priima emocijų energiją iš išorinio pasaulio.

20

Virškinimo sistema

Kai maistas patenka į kūną, jis tampa plazma.

Procesas užbaigiamas skrandyje, paverčiant maistą GANS dujomis.

GANS energija pereina per virškinimo sistemos sluoksnius.

Limfinė sistema perneša laukus į tą vietą ar organą, kur jų reikia.

Emocinis disbalansas kūne gali sukurti ligą ar negalavimą.

21

Mes įtraukiame tokį lauką, kuris atitinka mūsų laukus. Todėl, jei skleisite negatyvius laukus, tai ir pritrauksite negatyvius laukus.

Mes taip pat įtraukiame laukus tų dalykų, kurių sąmoningai ar nesąmoningai siekiame.

Ar ieškote žmonių, kurie paremtų jūsų poreikį patvirtinti jūsų įsitikinimus?

Jūs jų ir rasite.

Ar ieškote kažko, ką galite „išgelbėti“?

Jūs rasite tų žmonių, kurie jums sukels sunkumų, nes taip patenkinsite savo poreikį bandyti juos išgelbėti.

22

Kaip mes įtraukiame laukus, kurie mums padeda?

Prisiimkite atsakomybę už save.

Laukas negali rasti atitikmens kažkam, ko nėra, todėl atidžiai pasižiūrėkite, kodėl turite reikalų su tam tikrais žmonėmis, arba kodėl kažkokie dalykai ar žmonės sukelia tam tikras emocijas.

Ar esate įstrigę tuose pačiuose mažesniuose ar didesniuose modeliuose?

Ego:

23

EGO

Susireikšminimo jausmas arba susireikšminimas, save pastatant aukščiau kitų.

Nuolat stiprinamas pojūtis, kad viską žinau, galiu viską padaryti be kitų pagalbos, arba manymas, kad žinau visus atsakymus.

Kas tada vyksta?

Daugelis mūsų jaučiamės nesaugiai, kai nežinome atsakymų, arba jaučiamės kvaili, kai susiduriame su nauja informacija, kurios dar neapdorojome.

Todėl daugelis mūsų, tam tikru laipsniu, pradedame slopinti šį diskomfortą kurdami ego.

Įtraukdami tokius laukus, kurie palaiko mūsų egzistuojančių laukų stiprumą, imame jaustis geresniais už kitus.

Taip sukuriama kognityvinio disonanso forma

24

Kaip plazma, mes susijungiame ir įtraukiame laukus, kurie atitinka tai, ką mes jau turime.

Pasipriešinimas EGO.

Atverkite savo protą ir širdį.

Jūsų siela turi visų visatos laukų stiprumą, todėl joje egzistuoja visi laukai, kuriems yra atitikmenys, jei jų neblokuoja emocijos.

Būkite atviri naujoms žinioms ir tyrinėkite jas visas atviru protu, kad kasdien išmoktumėte kažką naujo.

Išgirskite, o ne tik klausykite.

Įgykite žinių, o ne tik patirkite.

Terminas Žinių ieškotojas („Knowledge Seeker“) yra naudojamas tikslingai.

Supraskite, kad tie, kurių didelis ego, bando pridengti savo nesaugumo jausmą.

Sąmoningai nuspręskite nebijoti nežinojimo.

25

Supraskite, kad esate plazma, kad esate magnetiniai ir gravitaciniai laukai ir kad sąveikaujate su visais kitais laukais savo aplinkoje, pozityviais ir (ar) negatyviais. Atpažinkite pozityvą ir negatyvą. Sąmoningai išfiltruokite negatyvius laukus. Išreikškite tokį ketinimą. Neleiskite jiems apibrėžti to, kas jūs esate. Išreikškite meilės ketinimą kiekvieną savo egzistencijos akimirką. Duokite, mylėkite ir raskite balansą. Kurkite iš meilės ir balanso perspektyvos. Sukurkite jėgą tų laukų, kurių dar neturite. Būkite kuklūs. Priimkite tai, kad neturite visų atsakymų, kad esate mokymosi ir patyrimo kelyje, bet tai, KAIP jūs renkatės visa tai patirti, yra ypatingai svarbu.

Ką duodame, sugrįžta mums atgal

Laukai, kuriuos skleidžiame, susijungia su bet kokio mūsų aplinkoje esančio objekto to paties stiprumo laukais.

To paties stiprumo laukai tada susijungia su kitų objektų laukais ir yra grąžinami jums atgal.

Tai reiškia, kad kai jie sugrįžta, jie yra padidėję.

Panašus pritraukia panašų ir susidaro laukai.

Kokius laukus jūs norėtumėte sukurti?

26

Tai, ko nepriima kiti, sugrįžta JUMS atgal.

Jūs maitinate save savo emocija grįžtamojo ryšio kilpoje.

Pamąstykite apie tai.

Jei esate blogos nuotaikos, ta energija išeis ir sugrįš į jus atgal. Džiaugsmo laukas sukuria džiaugsmo lauką kitiems. Neapsistokite ties negatyvu, tiesiog stebėkite jį, bet duokite meilę, o ne neapykantą.

27

Jūs esate stiprintuvas tų laukų, kuriuos kiti jums duoda

Ar jūs netyčia nestiprinate negatyvo ir baimės?

Galite rinktis nesusijungti ir nestiprinti tų dalykų, bet pakeisti lauką, suteikdami paramą, meilę ir pozityvumą, kuris pakylės mus visus.

Būkite atidus. Supraskite, kad jūsų sąmonė visada išreiškia ketinimą ir todėl daro tam tikrą poveikį jus supančiam pasauliui, nepriklausomai nuo to, jūs žinote apie tai, ar ne. Išmokite kontroliuoti savo ketinimus. Siųskite meilę skleidžiančius ketinimus kitiems, aplinkai.

Reguliariai atliekama meditacija nuramina protą ir padeda kurti pozityvius ketinimus. Plazminės technologijos yra kitas įrankis, kurį galima naudoti, siekiant padėti subalansuoti kūną ir emocijas.

28

1 konceptas. Ką duodame, tas sugrįžta mums atgal.

2 konceptas. Jūs skleidžiate kitų emocinius laukus, juos sustiprindami.

3 konceptas. Sąmoningai pakeiskite lauką, susijungdami ir stiprindami davimą ir meilę, kad pakylėtumėte kitus iš jų negatyvių emocijų.

29

Emocija yra mūsų filtras tarp sielos ir fizinio kūno

Siela / Meilė / Fizinis kūnas / Emocija

Skirtingo stiprumo magnetiniai gravitaciniai laukai

Pyktis

Liūdesys

Neapykanta

Baimė

Siela yra davėja ir ji tiesiog nori duoti meilę. Negatyvios emocijos sukuria blokus ir trukdo sielai duoti.

30

Ligą kuriančios emocijos

Sukurdamos emocinius blokus meilei gaunamai iš mylimojo ar tam tikrą trikdį gyvenime, smegenys gali interpretuoti tai fiziškai ir manifestuoti ligą kūne.

Organai atspindi tam tikrus žmogaus gyvenimo aspektus ir tada manifestuoja vėžį.

Mes esame savo emocijų ir atsirandančių blokų atspindys.

31

Emocija yra filtras tarp sielos ir fizinio pasireiškimo.

Negatyvių emocijų modeliai blokuoja sielą nuo davimo ir gavimo mūsų fizinėje realybėje.

Kas nutinka, kai kažkas yra blokuojama?

Laukas negali sklisti.

Kaip tik tada pasireiškia trūkumas...

32

Emocijų keitimas, siekiant atblokuoti laukų judėjimą, kad atstatytume balansą

Mes visi reaguojame į dalykus, dažnai emocingai.

Atsitraukti ir šiek tiek atsitolinti nuo problemos, analizuoti ją iš kitų žmonių perspektyvos, yra gera pradžia.

Kai pradedame analizuoti savo reakcijas į dalykus, dažnai suprantame, kad tai yra tiesiog elgesio modelis, kuris yra netinkamas tai situacijai.

33

Kai nustojame duoti meilę, meilė negali į mus sugrįžti.

Dabar mes negauname, ko mums reikia.

Dabar mes pradedame elgtis netinkamai, kad kaip nors sustiprintume laukus, gaudami jų iš kitų žmonių ar dalykų.

Kova, baimė, pyktis iššaukia kituose atsaką ir taip užsisuka ciklas, kuris vėl ir vėl kartojasi.

34

Leisdami stipriems sielos laukams lietis į kitus per meilę ir davimą, leidžiame laukams grįžti atgal į mus.

Dabar emocija yra patenkinta ir kūnas lieka sveikas.

Stiprus laukas visada pamaitins silpnesnį, todėl jūsų stiprus laukas visada pamaitins silpnesnį, o jūs nebūsite paveikti negatyvios emocijos, kuri dabar yra silpnesnė nei jūsų.

35

Savęs supratimas ir sąžiningumas su pačiu savimi dėl savo paties emocijų, yra pirmas žingsnis į savęs ir kitų pakylėjimą.

Susibalansavę taip, kad jūsų emocijos jūsų nesekintų, pradedate harmoningą ciklą į jus ir iš jūsų.

36

Dabar jūs kuriatės sau kitą realybę.

Dabar esate stiprus ir galite duoti.

Dabar jūs duodate kitiems.

Dabar skleidžiate taikos ir ramybės laukus.

Plazminės technologijos:

Kaip plazminės technologijos gali padėti sielai? Mes galime sukurti aplinką su plazminėmis technologijomis, kurią galime patirti. Plazminė aplinka padės mums subalansuoti mūsų kūnus ir emocijas.

Pavyzdžiui, cinko GANS yra susijusios su emocijomis. Jos subrandina jumyse suvokimą, kaip elgtis su visu tuo, kas vyksta jūsų kasdienybėje.

Plazminės technologijos sukuria aplinkas, kuriose galime egzistuoti, ir taip padedant subalansuoti mūsų kūnus ir emocijas, tačiau ketinimas yra ypač svarbus ir paveiks plazminių technologijų efektyvumą.